امانت دار

مجله تخصصی قفل گذاری اسناد دیجیتال

امانت دار

مجله تخصصی قفل گذاری اسناد دیجیتال

قفل نرم افزاری

دستگاه های اندروید نا امن

برخی از گوشی ها، تبلت ها و به طور کلی دستگاه ها، تست های امنیتی بالاس پلیر را پاس ننموده و دارای مشکل امنیتی می باشد، این مشکل یا مشکلات...

30 دلیل برای انتخاب قفل نرم افزاری بالاس

1. امکان ارتقا به نسخه بالاتر: مشتریان در هنگام خرید می توانند با نسخه ارزانتر کار خود را شروع نموده و پس از مدتی و در صورت نیاز به امکانات...