امانت دار

مجله تخصصی قفل گذاری اسناد دیجیتال

امانت دار

مجله تخصصی قفل گذاری اسناد دیجیتال

قفل نرم¬ افزاری

تعریف کپی­­ پروتکشن

(مروری بر تعریف کپی­ پروتکشن، تفاوت آن با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) ، مزایا و معایب کپی پروتکشن) کپی­­ پروتکشن و یا حفاظت در برابر کپی غیر مجاز، مجموعه­ ای...