امانت دار

مجله تخصصی قفل گذاری اسناد دیجیتال

امانت دار

مجله تخصصی قفل گذاری اسناد دیجیتال

جاسوسی

دستگاه های اندروید نا امن

برخی از گوشی ها، تبلت ها و به طور کلی دستگاه ها، تست های امنیتی بالاس پلیر را پاس ننموده و دارای مشکل امنیتی می باشد، این مشکل یا مشکلات...